logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Opozycja antykomunistyczna w Polsce północno-wschodniej

W 2005 r. Sejm RP ustanowił dzień 31 sierpnia świętem państwowym jako Dzień Solidarności i Wolności.

Jest to więc święto wszystkich tych, którzy zarówno przed jak i po 31 sierpnia 1980 r. podjęli walkę o prawdziwą wolność oraz suwerenność państwa polskiego. Data ta stała się datą symboliczną również dla opozycjonistów z Białostocczyzny, którzy na fali wydarzeń z Pomorza zaktywizowali swą działalność w lokalnych zakładach pracy.
 
31 sierpnia 2020 r. przypada 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, w wyniku których władze komunistyczne zezwoliły m.in. na powołanie "niezależnych i samorządnych" związków zawodowych.
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku chcąc oddać hołd wszystkim zaangażowanym w działalność opozycyjną przygotował niniejsze materiały edukacyjne. Jest to zbiór numerów biuletynu Klubu
 
Więzionych Internowanych i Represjonowanych, a także wybrane fragmenty relacji osób zaangażowanych w działalność opozycyjną zebrane przez Oddział IPN w Białymstoku. Oprócz tego zamieszczono również artykuły pracowników Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku poświęcone szeroko pojętej opozycji antykomunistycznej z lat 80. XX wieku.
 

Pliki do pobrania

Opcje strony