logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Stanisław Marczuk - przywódca białostockiej "Solidarności"

Przed ponad czterdziestu laty narodziła się „Solidar­ność”. Narodziła się ona wśród ludzi, których pragnieniem było życie w godnych warunkach, w świecie opartym na wolności i prawdzie.  Główną i niezaprzeczalną siłą „Solidarności” była jej liczebność. Tworzyły ją miliony Polaków: robotników, rolników, inteligentów, którzy przez szesnaście miesięcy swego legalnego istnienia byli centrum niepodległości w całym bloku państw komunistycznych. Okres ten do historii przeszedł jako „karnawał Solidarności”.

Władza, która w swym założeniu nie znosiła wolności po raz kolejny posunęła się do aktu przemocy jakim było wprowadzenie Stanu Wojennego na ternie całego kraju. Nie złamało to jednak ducha narodu. W dalszym ciągu setki osób przeciwstawiały się władzy. Jedną z takich postaci był przywódca białostockiej „Solidarności” Stanisław Marczuk, który zarówno w okresie legalnego funkcjonowania jak i w czasie najczarniejszych lat Stanu Wojennego kontynuował swą działalność opozycyjną. Przez cały czas działając ze świadomością ryzyka jakie ciąży nad nim i jego rodziną. Kierował się on jednak głębokim przekonaniem, że działa dla dobra przyszłych pokoleń.

 W tym roku obchodzimy 40. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego. Niniejsza publikacja jest formą podziękowania ludziom takim jak Stanisław Marczuk. Ludziom, którzy nie ugięli się przed władzą i trwali w opozycji walcząc o lepsze jutro.

 

 

 

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony