logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Agresja sowiecka 17 IX 1939 r.

W związku z 81. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku przygotowało zadania edukacyjne, które mają ułatwić, m.in nauczycielom, przybliżenie tych wydarzeń z perspektywy regionalnej oraz całego kraju, co stanowi szczególną wartość w edukacji historii dotyczącej "małej Ojczyzny".

Materiały te odnoszą się zarówno do walk prowadzonych na naszym terenie, jak i społecznych aspektów tych wydarzeń. Różnorodność zadań pozwala dobrać je na odpowiedni poziom kształcenia. Szczególną wartość stanowią fragmenty filmów z notacji osób, które pamiętają tamten okres, co nadaje przygotowanym materiałom szczególny charakter.

Ze wstępu:

     1 września 1939 r. Polska stała się obiektem ataku wojsk niemieckich, a 17 września 1939 r. granice Rzeczypospolitej przekroczyła Armia Czerwona. Zanim do tego doszło pomiędzy III Rzeszą a ZSRS podpisany został, 23 sierpnia 1939 r., pakt o nieagresji, zwany potocznie paktem Ribbentrop-Mołotow od nazwisk jego sygnatariuszy. Do tego dokumentu dołączony był tajny protokół, który przewidywał podział terytorium Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy dwóch agresorów. Do niemieckiej strefy wpływów została zaliczona Litwa, pozostałe zaś państwa bałtyckie – Łotwa i Estonia, Finlandia oraz Besarabia – do strefy sowieckiej. Oba państwa uznawały roszczenia litewskie do Wilna i Wileńszczyzny. W wypadku Polski linia podziału kraju pomiędzy III Rzeszę a ZSRS miała przebiegać wzdłuż Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia ewentualnego, zależnego od państw zaborczych, rządu polskiego pozostawała sprawą otwartą do późniejszego
ustalenia pomiędzy agresorami.
     17 września 1939 r. ZSRS napadł na Polskę, łamiąc tym samym podpisany w 1932 r. i przedłużony 5 maja 1934 r. pakt o nieagresji. W nocy z 16 na 17 września 1939 r. o godz. 3.00 w Ludowym Komisariacie Spraw Zagranicznych ZSRS odczytano polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę uzasadniającą konieczność wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Polski. Władze sowieckie uzasadniały agresję rozpadem państwa polskiego, utratą ośrodków przemysłowych i kulturalnych kraju, upadkiem stolicy oraz dezintegracją władz i koniecznością obrony mniejszości narodowych zamieszkałych na terytorium Polski. Polski dyplomata odmówił przyjęcia tego dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony