logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wykorzystanie debaty oksfordzkiej w edukacji historycznej - warsztaty dla nauczycieli online - 22, 24 i 30 listopada 2021 r.

Szkolenie warsztatowe adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szczególnie historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji regionalnej szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klas 7 i 8).

Celem szkolenie jest prezentacja najskuteczniejszych metod wykorzystywania debaty jako narzędzia edukacyjnego w ramach nauczania przedmiotu szkolnego, a także samodzielnej pracy z drużyną w formie zajęć pozalekcyjnych. W trakcie warsztatów przewidziany jest panel wykładowy na temat debaty oksfordzkiej, a także organizacji debaty w trakcie lekcji wraz z praktycznymi podpowiedziami jak angażować uczniów do tej formy zajęć. W części warsztatowej uczestnicy otrzymają wskazówki jak przygotować drużynę do turniejów debat oraz jak wykorzystać debatę oksfordzką do analizy problemów omawianych z uczniami na lekcjach. W ramach trzeciej części szkolenia zostanie przeprowadzona debata oksfordzka, podczas której uczestnicy wcielą się w rolę debatantów. Na zakończenie warsztatów zostanie zaprezentowany największy ogólnopolski projekt edukacyjny oparty na debacie oksfordzkiej -  Turniej Debat Historycznych organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni debatanci - Jakub Płonka i Kamil Berych (prezes oraz wiceprezes Fundacji Altiorem), Małgorzata Hat - egzaminator wiedzy o społeczeństwie,  nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, która od 2004 roku wykorzystuje w pracy debatę oksfordzką oraz Renata Skoczek z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, koordynator regionalny Turnieju Debat Historycznych.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu oraz dodatkowe materiały w formie elektronicznej zawierające między innymi ćwiczenia trenerskie i metody pracy z początkującymi i średniozaawansowanymi debatantami.

Warsztaty odbędą się w dwóch równoległych grupach w trzech częściach w formule online na platformie MS Teams. Liczba miejsc ograniczona - maksymalnie 30 osób.

Termin: 22, 24 i 30 listopada 2021 r., godz. 17.00-19.00

Zapisy do 19 listopada 2021 r. drogą mailową lub telefonicznie, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator: Renata Skoczek, renata.skoczek@ipn.gov.pl , tel. 032/207 07 10

Opcje strony