logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Ravensbrück – obóz koncentracyjny dla kobiet” – 4 marca 2023 r. (II edycja)

Seminarium online dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

„Ravensbrück – obóz koncentracyjny dla kobiet” to szkolenie dedykowane nie tylko nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”, ale także tym pedagogom, nauczycielom i wychowawcom zainteresowanym najnowszą historią Polski. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczących m.in. poszukiwań szczątków polskich więźniarek na cmentarzu w Fürstenbergu, oficjalnej i tajnej korespondencji z Ravensbrück czy też postaw więźniarek politycznych.

Seminarium jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca 2023 r. pod adresem ewelina.malachowska@ipn.gov.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz dane szkoły lub placówki, w której Państwo pracują.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Po zalogowaniu do platformy MS Teams w dniu szkolenia prosimy o przesłanie wiadomości do koordynatora projektu (ewelina.malachowska@ipn.gov.pl) – wiadomość potwierdzająca Państwa obecność na spotkaniu będzie podstawą do wystawienia imiennego zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.

PROGRAM:

9.20 – 9.30 – powitanie gości

9.30 – 10.15 – Cmentarz w Fürstenbergu – poszukiwania polskich więźniarek FKL Ravensbrück
Paweł Woźniak

10.15 – 11.00 – Oficjalna i tajna korespondencja z FKL Ravensbruck - dokument miejsca i czasu
Barbara Oratowska, Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie

11.00 – 11.45 – Więźniarki polityczne – wierność wartościom w warunkach obozu zagłady
Maria Lorens, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück, córka śp. Katarzyny Mateji, więźniarki i harcerki z drużyny „Mury”

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00 – 12.45 – Drugie pokolenie obozowe? Badania socjologiczne nad pamięcią dzieci więźniarek i więźniów kacetów
dr Maria Buko, autorka książki „Pogłosy. Dzieci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych”

12.45 – 13.30 – Zaburzenia stresowe pourazowe – trauma, epigenetyka, osobowość
dr n. med. Michał Mielimąka – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Oddział w Krakowie, Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

13.30 – 14.15 – Wystawa elementarna i materiały edukacyjne „FKL Ravensbrück – obóz koncentracyjny dla kobiet”
Ewelina Małachowska, IPN Katowice

14.15 – 14.30 – zakończenie seminarium

Współorganizatorem szkolenia jest Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Ewelina Małachowska – OBEN IPN Katowice
ewelina.malachowska@ipn.gov.pl
tel. 32 207 07 14

Opcje strony