logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych – wojewódzki konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego zadaniem jest wykonanie projektu kartki pocztowej poświęconej tematyce Żołnierzy Wyklętych. Praca może przedstawiać zarówno pojedyncze wydarzenie, jak również postacie, symbole oraz osobistą refleksję nad tematem konkursu, ukazane w artystycznej formie.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek edukacyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zgłaszania należy przesyłać do 30 marca 2021 r. na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jak również edukacja historyczna poprzez artystyczną formę wyrazu oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej i inwencji twórczej.

Organizatorem konkursu Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, a współorganizatorem Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.