logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Za pierwszego Sowieta” – jeden dzień z życia Polaków pod okupacją sowiecką i w ZSRS w latach 1939–1941

Konkurs literacki wymagający wiedzy z zakresu historii, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej w formie dziennika/pamiętnika, w którym zamieszczone zostaną informacje na temat realiów, z jakimi przyszło się zmierzyć polskim obywatelom pod okupacją sowiecką i w ZSRS w latach 1939–1941. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej okresu II wojny światowej.   

terminy: wrzesień 2020 – luty 2021 r.

kontakt: Edyta Krężołek +48 696 826 381 w. 101 / edyta.krezolek@ipn.gov.pl

Aktualności