logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r.

Publikacja przybliża okoliczności rozbicia więzienia Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. Tę spektakularną akcję przeprowadziły zgrupowania poakowskich oddziałów partyzanckich, związane z Delegaturą Sił Zbrojnych kpt. Antoniego Hedy ps. „Szary" (ok. 120–150 osób) oraz por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś" – „Sokół" (ok. 70–80 osób). Po opanowaniu kluczowych punktów w mieście i zablokowaniu ważniejszych siedzib sił represji, partyzanci przeprowadzili udany szturm na budynki więzienne i uwolnili 354 więźniów. Ze względu na skalę trudności (atak partyzantów w centrum miasta wojewódzkiego) oraz niewielkie straty po obu stronach akcja zasługuje na szczególne podkreślenie.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony