logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”

Straty osobowe na wsi polskiej w czasie II wojny światowej były tematem konferencji, która odbyła się 10 września 2020 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach.

Dyskutowano o niemieckich represjach. Akcje odwetowe na wsiach za pomoc żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego miały zmusić społeczeństwo do posłuszeństwa oraz zniechęcić do pomagania partyzantom. Nie brakuje zagadnień, które wymagają dalszych badań nad dziejami polskiej wsi w okresie niemieckiej okupacji. Delegatura IPN w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej planują organizację kolejnych konferencji naukowych.

Program konferencji:

 • ks. dr Tomasz Gocel (Archiwum Diecezjalne w Kielcach) –  Represje niemieckie wobec kleru wiejskiego w diecezji kieleckiej 1939–1945
 • dr Karolina Trzeskowska-Kubasik (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) –  Straty osobowe w powiecie buskim podczas okupacji niemieckiej
 • Ewa Kołomańska (Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie) –  Kielecczyzna 1945 – straty osobowe i materialne. Bilans ogólny
 • dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach) – Straty osobowe ludności wiejskiej w Kreis Kielce – próba charakterystyki
 • dr Maciej Korkuć (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) – Mieszkańcy wsi wobec segregacji rasowej i terroru niemieckiego – wybrane przykłady
 • dr hab. Edyta Majcher-Ociesa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wizerunek społeczności wiejskiej w świetle wykazu repatriantów z Zachodu, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz byłych policjantów „granatowych” w powiecie kieleckim z 1950 r.

 

 • Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
  Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
 • Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
  Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
 • Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
  Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
 • Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
  Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
 • Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”
  Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”

Opcje strony