logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„W drodze do wolności. Rok 1939 – pierwszy rok walki”. Podsumowanie cyklu konferencji edukacyjnych

25 września 2020 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach podsumowano cykl konferencji edukacyjnych organizowanych przez Delegaturę IPN w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Podczas spotkania zaprezentowano gry miejskie przygotowane przez nauczycieli i uczniów z woj. świętokrzyskiego, biorących udział w projekcie. Następnie prelekcje wygłosili Marek Jończyk i dr Michał Zawisza z Referatu Edukacji Historycznej IPN w Kielcach.

Ideą projektu była prezentacja kluczowych w historii narodu polskiego wydarzeń, które ukształtowały Polskę jako wolne i niepodległe państwo. Wykłady zaprezentowane podczas całego cyklu konferencji pozwoliły uczniom poznać najważniejsze dla tematu wydarzenia oraz wiodące postacie. Nauczyciele zaś zyskali możliwość zapoznania sie z najnowszymi ustaleniami historyków.

Opcje strony