logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Akademia Niepodległości w Małopolsce​

Ogólnopolski czteroletni (2017–2021) cykl spotkań, podczas których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk naukowych przedstawiają w formie popularnych wykładów drogę do niepodległości Polski. Wykłady nie tylko poszerzają wiedzę uczestników, ale przede wszystkim ukierunkowane są na kształtowanie postaw patriotyzmu, szacunku dla tradycji niepodległościowych, przywiązania do ojczyzny. Uczestnicy Akademii otrzymują indeksy, dzięki którem będą mogli potwierdzić swój udział w kolejnych spotkaniach. Na zakończenie nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia całego cyklu.

W regionie małopolskim wykłady organizowane są w Starostwie Powiatowym w Bochni i realizowane będą według następującego harmonogramu:

2019:

– 9 września: Roman Dmowski i polska ofensywa dyplomatyczna w okresie I wojny światowej oraz w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu;

– 4 listopada: Wileńska wyprawa; Nietypowi sojusznicy;

2020:

– 13 stycznia: Przeciwko "czerwonej" bez "białej" Rosji, Renegaci i sojusznicy;

– 2 marca: Wyprawa kijowska; Edward Rydz-Śmigły;

– 4 maja: Bitwa warszawska i wiktoria niemeńska.

koordynator regionalny: Dariusz Gorajczyk / dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Logo - KRAKÓW Akademia Niepodległości w Małopolsce