logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o kształtowaniu się elity społecznej Sądecczyzny i Podhala. W obszarze zainteresowania pozostaje wpływ wspomnianego środowiska na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej ziemi sądeckiej, limanowskiej, gorlickiej oraz Podhala w II Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem losów poszczególnych osób po wybuchu II wojny światowej (szczególnie ofiar Zbrodni Katyńskiej) oraz w okresie PRL.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Andrzejem Romankiem oraz Stowarzyszeniem Orion.

koordynator: dr Marcin Chorązki / marcin.chorazki@ipn.gov.pl