logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Niezłomni konsekrowani. Kapłani, siostry zakonne i bracia zakonni

Projekt ma na celu zainteresowanie młodzieży historią kapłanów, zakonnic i zakonników, którzy wykazali się niezłomną postawą wobec represji stosowanych względem nich przez reżimy totalitarne na terenie okupowanej Polski w latach 1939–1945. Jednocześnie pozwala uczestnikom na zdobycie umiejętności pracy edytorskiej i prezentacji wyników swoich badań. Przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich (w tym zrzeszonych grup pozaszkolnych). W ramach projektu uczniowie wezmą udział w ośmiu comiesięcznych wydarzeniach w okresie 19 października 2020 r. – 4 maja 2021 r. W trakcie spotkań uczestnicy poznają warsztat pracy historyka, zdobędą umiejętność poszukiwania materiałów, pracy edytorskiej, prezentacji wyników swoich badań oraz poznają historię wybranych osób konsekrowanych, uczestnicząc również w objeździe naukowym śladami jednej z nich. Zadaniem finalnym jest przygotowanie broszury o wybranej postaci, a najwyżej ocenione prace zostaną opublikowane przez Oddział IPN w Krakowie. Liczba uczestników jest ograniczona do sześciu sześcioosobowych grup. Spotkania odbywać się będą z zachowaniem obostrzeń epidemicznych.

Projekt został objęty patronatem honorowym Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Patronat medialny nad projektem objęła Katolicka Agencja Informacyjna.

koordynatorzy:  Roksana Szczypta-Szczęch / roksana.szczech@ipn.gov.pl

                          Katarzyna Łysak / katarzyna.lysak@ipn.gov.pl