logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

KRAKÓW Rocznicowe konkursy tematyczne

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego organizuje co roku nowe edycje konkursu tematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej i dziejów rodziny w okresie przełomowych wydarzeń związanych z udziałem żołnierzy polskich w obronie Polski i Europy przed agresją totalitarnych państw: Rzeszy Niemieckiej i ZSRS w latach 1939–1940; odkrywanie sylwetek uczestników walk na różnych frontach, w różnych formacjach lądowych, jednostkach powietrznych i morskich, konspiratorach oraz kurierach i łacznikach.

Przebieg konkursu przewiduje trzy etapy – w pierwszym (szkolnym) uczniowie napiszą test, w drugim (rejonowym) przygotują prace pisemne, w trzecim etapie (wojewódzkim) zaprezentują je przed komisją egzaminacyjną.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez strony internetowe: www.krakow.ipn.gov.pl  oraz www.kuratorium.krakow.pl

 

koordynator: Dariusz Gorajczyk / dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl