logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kraków „Tak jak ptaki na wolności – harcerze w obliczu II wojny światowej”

Konkurs jest organizowany przez Oddział IPN w Krakowie we współpracy z Chorągwią Krakowską ZHP. Projekt skierowany jest do harcerzy oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi historią harcerstwa, jego działalnością podczas II wojny światowej, zwrócenie uwagi na wojenne życiorysy harcerzy i instruktorów harcerskich oraz na miejsca pamięci. Tegoroczna edycja będzie się koncentrowała na małym sabotażu. Uczestniczy będą mogli wykonać pracę pisemną, pracę plastyczną lub multimedialną na temat związany z tym zagadnienem. Konkurs jest jednoetapowy.

koordynator: Katarzyna Łysak / katarzyna.lysak@ipn.gov.pl