logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

KRAKÓW Edukacyjna gra miejska „Rozbijmy więzienie w Miechowie”

Gra miejska adresowana do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych organizowana w Miechowie przy współudziale Urzędu Gminy i Miasta oraz Muzeum Ziemi Miechowskiej. Gra pozwala poznać historię rozbicia więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Miechowie 24/25 kwietnia 1945 r. przez żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu Maria. Uczestnicy gry wykonują w trakcie gry zadania sprawnościowe oraz sprawdzające ich wiedzę na temat historii lokalnej z okresu okupacji niemieckiej oraz okresu stalinowskiego. Poznają dzięki temu historię podziemia niepodległościowego na Ziemi Miechowskiej.

koordynator: dr Marcin Chorązki / marcin.chorazki@ipn.gov.pl