logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Edukacyjna gra terenowa „Polskie Państwo Podziemne”​

Gra dedykowana jest dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Odbędzie się w Olkuszu, w marcu 2021 r. Polega ona na wykonywaniu przez uczestników zadań sprawnościowych i sprawdzających ich wiedzę historyczną. Fabuła gry oparta jest o rzeczywiste wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej, okresu walki o niepodległość z komunistami po 1945 r., dzięki czemu uczniowie poznają historię podziemia niepodległościowego na Ziemi Olkuskiej.

 

Koordynator: Michał Masłowski | michal.maslowski@ipn.gov.pl