logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

KRAKÓW Gry z wykorzystaniem aplikacji ActionTrack

Uczniom ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, proponujemy udział w projektach edukacyjnych w formie gier miejskich lub quizów historycznych, wykorzystujących możliwości aplikacji mobilnej ActionTrack.

Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia związane z tematem gry, a także rozwijają umiejętności dedukcji, kojarzenia faktów oraz wyciągania wniosków. Zdobywana podczas gry wiedza jest utrwalana poprzez realizację kolejnych zadań. Dzięki nieskomplikowanym zasadom i wykorzystaniu smartphone’a z dostępem do internetu gra jest doskonałym połączeniem rozrywki i edukacji historycznej, zgodnie z zasadą bawiąc, uczyć.