logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Region łódzki po II wojnie światowej. Wybór tekstów źródłowych z historii dla szkół ponadpodstawowych

Region łódzki po II wojnie światowej. Wybór tekstów źródłowych z historii dla szkół ponadpodstawowych, wybór i opracowanie Paweł Kowalski, Łódź 2004, s. 137, (seria „Materiały edukacyjne”, t. 2).

Informacja o możliwości zakupu książki w Oddziale IPN w Łodzi

Niniejszy wybór tekstów źródłowych został przygotowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi jako pomoc w nauczaniu historii najnowszej w szkołach ponadpodstawowych. Ma stanowić uzupełnienie istniejących wydawnictw źródłowych z historii powojennej Polski, w których mieszkaniec Łodzi, czy innych miast województwa łódzkiego rzadko ma do czynienia z dokumentami związanymi z wydarzeniami historycznymi w regionie łódzkim po II wojnie światowej. Czytelnik znajdzie tu np. dokumenty dotyczące referendum z 1946 r., wydarzeń marcowych 1968 r., strajków łódzkich włókniarzy w 1971 r., czy działalności opozycji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Duża część źródeł – dotychczas nieprezentowanych szerszemu odbiorcy – została wytworzona przez aparat bezpieczeństwa. Pozwala to na spojrzenie na najnowszą historię Polski przez pryzmat działalności tajnych służb – zapoznanie się z metodami funkcjonowania, ich wpływem na przebieg niektórych wydarzeń.
Prezentowane źródła mogą być wykorzystywane na lekcjach historii, fakultetach, kółkach historycznych oraz w samodzielnej pracy ucznia.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony