logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

W Klubie im. gen. „Grota” spotkanie z Andrzejem Czumą – Łódź, 6 lutego 2018

Klub Historycznym im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Łodzi, działający przy łódzkim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, zaprosił 6 lutego 2018 r. do Łódzkiego Domu Kultury na spotkanie z Andrzejem Czumą, politykiem, prawnikiem, działaczem opozycji antykomunistycznej.

Andrzej Czuma podjął próbę analizy zagadnienia prawdy w systemach totalitarnych i odniósł się do swojej przeszłości opozycyjnej oraz działalności polonijnej w Chicago. Gość spotkania analizował nie tylko zagadnienia prawne i społeczne, ale odniósł się również do znaczenia prawdy w życiu gospodarczym, a przede wszystkim do skutków działań komunistycznych dla życia gospodarczego Polski.

foto: Artur Ossowski

  • znak graficzny Klubu
    znak graficzny Klubu
  • Od lewej: Marek Niesiołowski, o. Hubert Czuma, Andrzej Czuma, Elżbieta Sojka, Benedykt Czuma (foto ze zbiorów Benedykta Czumy)
    Od lewej: Marek Niesiołowski, o. Hubert Czuma, Andrzej Czuma, Elżbieta Sojka, Benedykt Czuma (foto ze zbiorów Benedykta Czumy)
  • foto: Artur Ossowski
    foto: Artur Ossowski

Opcje strony