logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyniki eliminacji wojewódzkich V edycji projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Zakończenie eliminacji wojewódzkich do V ogólnopolskiej edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny.

Najważniejszą częścią projektu był konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Litwę we wrześniu 2023 r.

Komisja wojewódzka Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, spośród osób zgłoszonych do eliminacji regionalnych, zakwalifikowała do etapu centralnego projektu następujących uczestników w kategoriach:

Praca pisemna (klasy 7-8 szkół podstawowych)

  • Rafał Wolański, Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

 

Praca pisemna (szkoła średnia)

  • Agata Stankiewicz, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Wyróżnienie:

  • Kinga Rosińska, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

 

Praca multimedialna (szkoła średnia)

  • Klaudia Guluk, I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

Wyróżnienie:

  • Oliwia Kapusta, Aleksandra Omelczuk, Klaudia Kasprzak (zespół), I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony