logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Lekcje i warsztaty

Oferta edukacyjna Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie skierowana jest głównie do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 lekcje i warsztaty poświęcone są w szczególności tematom rocznicowym, takim jak obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 40. rocznicy powstania ruchu „Solidarność”, 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, jak również dziejom polskiego podziemia niepodległościowego. Szczegółowy wykaz rocznic, zajęć i warsztatów znajduje się w ofercie edukacyjnej przygotowanej przez zespół pracowników OBEN IPN w Lublinie oraz w zakładkach poniżej.

Wybierz Strony