logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

OLSZTYN Co kryją archiwa?

Propozycje zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, które odbywają się w siedzibie Delegatury IPN w Olsztynie.

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Lekcja archiwalna: uczniowie poznają zasady funkcjonowania archiwum oraz sposoby postępowania z materiałami archiwalnymi.

SZKOŁY WYŻSZE

Warsztaty studenckie: praca z dokumentacją.

 

Daniel Białuński (89) 5214803 / daniel.bialunski@ipn.gov.pl

Logo - OLSZTYN Co kryją archiwa?

Aktualności