logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

OLSZTYN Historyczne bloki tematyczne

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy  formę  zajęć szkolnych w postaci historycznych bloków tematycznych. Każdy z  proponowanych bloków podzielony  został  na  kilka  jednostek lekcyjnych.  Celem  naszych  działań  jest  pogłębienie wiedzy  uczniów szkół ponadpodstawowych (w szczególności klas maturalnych),  przy  jednoczesnym zachowaniu spójności i ciągłości chronologiczno-problemowej danego tematu,

BLOK I „Przystanek Niepodległość”

1. Odzyskanie niepodległości

2. Wojna polsko–bolszewicka

3. Nurty polityczne

4. Społeczeństwo i gospodarka

5. Ku wojnie..

BLOK II „Bo byli Polakami...”

1. Operacja polska NKWD

2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach (1939–1940)

3. Katyń

4. Zbrodnia Wołyńska

5. Rzeź Woli

6. Obława Augustowska

BLOK III „Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy...”

1. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919

2. Polacy i Ukraińcy w II RP

3. Działalność ukraińskich nacjonalistów 1939–1943

4. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej

5. Po zbrodni... Wczoraj – dziś – jutro

 

Dawid Zagził (89) 5214814 / dawid.zagzil@ipn.gov.pl

Sebastian Nowakowski (89) 5214807 / sabastian.nowakowski@ipn.gov.pl

 

Logo - OLSZTYN Historyczne bloki tematyczne

Aktualności