logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Czerwiec '76 w pamięci moich bliskich

Celem konkursu Czerwiec '76 w pamięci moich bliskich, organizowanego przez Prezydenta Miasta Radomia oraz Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Delegatura Radom, jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej;  rozbudzanie zainteresowań historycznych; wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy. Tematyka konkursu obejmuje życie radomian w roku 1976, a zwłaszcza protest robotniczy w dniu 25 czerwca, utrwalone w postaci fotografii, przekazów pisemnych (wspomnienia, pamiętniki etc.) lub w pamięci uczestników i obserwatorów tych wydarzeń. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie pisemnej  pracy (nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu) opartej na fotografii lub zbiorze zdjęć, pamiętniku z rodzinnych albumów i archiwów lub ustnym przekazie słownym uczestników wydarzeń.