logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty „Wojna polsko-bolszewicka”

 

Na program szkolenia składają się dwie prelekcje prowadzone przez edukatorów IPN Oddział w Rzeszowie – dra Jacka Magdonia „Działania militarne wojny polsko-bolszewickiej (1918-1921)" i Katarzyny Kyc „Wojna polsko-bolszewicka. Wojna światów” oraz prezentacja możliwości wykorzystania gry planszowej „Bitwa Warszawska” wydanej przez IPN.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują egzemplarz gry, materiały edukacyjne związane z tematyką zajęć oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

„Bitwa Warszawska” to szybka gra wojenna dla dwóch graczy, przedstawiająca wydarzenia z sierpnia 1920 r. Trwa wojna polsko-bolszewicka. Na Warszawę naciera Armia Czerwona. Czy polskim żołnierzom uda się rozbić armie napastnika? Czy Wojsko Polskie zdoła obronić Warszawę? Jeśli zawiedzie, bolszewickie armie przejdą na Zachód i po całej Europie rozleje się komunistyczna pożoga…

Józef Piłsudski pisał w odezwie: Ojczyzna w potrzebie! (…) Niech spieszą wszyscy: i ci, młodość i siłę czujący w żyłach, co żelazem odpierać będą najazd wroga, i ci, którzy stanąć mogą do pracy w instytucjach wojskowych, by zwolnić z nich i zastąpić tych, co na froncie przydatni być mogą. Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej. Wszystko dla zwycięstwa! Do broni!

Czy i Ty staniesz w obronie Rzeczpospolitej?

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93273,Bitwa-Warszawska.html

Instytucje zainteresowanie organizacją szkolenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 86 06 054 lub przez email: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl