logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Żołnierze w służbie historii - termin zgłaszania zespołów do 25 marca 2022 r.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów wszystkich klas mundurowych do udziału w konkursie „Żołnierze w służbie historii”.

Znajdź postać żołnierza, który pełnił służbę w strukturach militarnych polskich organizacji wojskowych, a swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej niezależnej państwowości oraz który może stanowić przykład etosu żołnierza. Następnie:

  • opracuj biogram postaci i przygotuj krótki film
  • odnajdź w swojej okolicy i opisz miejsce/miejsca pamięci związane z wybraną postacią
  • przygotuj i przeprowadź „żywą lekcję historii”

Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie konkursu.

Prace można zgłaszać przez cały czas trwania konkursu, czyli do 31 maja 2022 r, natomiast zespoły zarejestrowane do 25 marca 2022 r. mogą liczyć na udział w warsztatach organizowanych do konkursu.

Na laureatów konkursu, nauczycieli i uczniów czeka nagroda którą jest zagraniczny wyjazd edukacyjny.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z regionalnym koordynatorem konkursu, którym jest: jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony