logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

SZCZECIN Żołnierze w służbie historii

Celem projektu edukacyjnego jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX w. Aby wziąć udział w projekcie, należy stworzyć dwu-, trzyosobowy zespół, zaprosić do współpracy nauczyciela-opiekuna i zarejestrować się na stronie www projektu

W ramach konkursowych zadań uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią oręża polskiego, sylwetki żołnierzy, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom, oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

koordynator regionalny: Jakub Wojewoda / jakub.wojewoda@ipn.gov.pl

 

grupa docelowa: klasy mundurowe szkół ponadpodstawowych

współorganizator: Ministerstwo Obrony Narodowej

szczegółowe informacje: https://zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl/zwh