logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

 

 

W 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego do udziału w regionalnym konkursie fotograficznym. Celem konkursu jest udokumentowanie miejsc i symboli pamięci o Armii Krajowej w najbliższej okolicy i powiązanie ich z konkretną osobą lub wydarzeniem historycznym.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać jedno zdjęcie związane z tematyką konkursu – miejsc, obiektów, pamiątek, przedmiotów, budowli, pomników, związanych z historią Armii Krajowej. Zdjęcie należy opisać krótkim  komentarzem historycznym.

ZDJĘCIA i zgłoszenia do konkursu na podstawie CZYTELNIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA i METRYCZKI PRACY przyjmowane będą mailowo do 18 marca 2022 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez media społecznościowe do dnia 21 marca 2022 r. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszystkie materiały konkursowe należy przesłać zgodnie z warunkami określonymi w załączonym regulaminie na adres mailowy: edyta.gula@ipn.gov.pl.

Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest informacja zwrotna od organizatora.

We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Edytą Gulą (OBEN IPN w Warszawie) – edyta.gula@ipn.gov.pl, tel. 22 860 70 47.

Regulamin konkursu, metryczka pracy oraz karta zgłoszenia znajdują się niżej (do pobrania).

Zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych oraz mediów społecznościowych.