logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Dokumentaliści zbrodni” – Projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Izba Pamięci Strzelecka 8 (Oddział IPN w Warszawie) zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w projekcie edukacyjnym „Dokumentaliści zbrodni”.

Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy o zbrodniach komunistycznych, dokumentowanie miejsc zbrodni komunistycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu historii regionalnej.

Zadaniem uczestników będzie nagranie reportażu filmowego dotyczącego miejsc zbrodni komunistycznych lub wydarzeń i osób związanych ze zbrodniami komunistycznymi w regionie, w którym mieszkają osoby chcące wziąć udział w przedsięwzięciu.

Zgłoszenie udziału wraz ze zgodą rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia należy przesłać na adres Organizatora do dnia 28 lutego 2021 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do udziału w projekcie.

 

 

Zgłoszenia do 28 lutego 2021 r.

 

 

Aktualności