logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs plastyczny „Kolorowa Niepodległa”

Konkurs zorganizowany został przez Oddziałowe biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie w ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Skierowany był do uczniów klas I–III szkół i placówek oświatowych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Jego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, edukacja historyczna oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Prace mogły być wykonane w formie plakatu, portretu postaci historycznej czy obrazu przedstawiającego wydarzenia lub symbole nawiązujące do tematu odzyskania przez Polskę niepodległości.