logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs plastyczny „Znaki wolności”

W ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie organizuje konkurs plastyczny Znaki Wolności.

Wybory parlamentarne z 4 czerwca 1989 r. stanowią jedno z najistotniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Pierwsze, jeszcze co prawda nie w pełni demokratyczne i wolne, wybory stanowiły niezwykle ważny krok na drodze ku wolności. Konkurs „Znaki Wolności” jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: jaki jest dzisiaj obraz naszej wolności  w oczach najmłodszych?

Konkurs ma charakter regionalny i obejmuje szkoły oraz placówki (domy kultury, biblioteki, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze) województwa mazowieckiego. Przeznaczony jest dla dzieci z klas I–III szkoły podstawowej. Każdy uczestnik może przygotować jedną pracę (technika dowolna –  w formacie A4 lub A3, prace wykonane technikami przestrzennymi prosimy zabezpieczyć przed uszkodzeniem). Każda placówka może przysłać dowolną liczbę prac.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, edukacja historyczna oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

termin nadsyłania prac: 4 czerwca 2019 r.

rozstrzygnięcie nastąpi 15 czerwca 2019 r.

informacje: Edyta Gula, OBEN Warszawa 22 860 70 47 / edyta.gula@ipn.gov.pl