logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bitwa Warszawska 1920

Wehikuł Czasu, czyli historia 11-letniego Tadeusza

10 kwietnia 1921 roku do Płocka przybył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Tego dnia odznaczył on całe miasto Krzyżem Walecznych. Ordery Virtuti Militari oraz Krzyże Walecznych otrzymali również bohaterscy obrońcy. Jednym z nich był Tadeusz Jeziorowski, ze względu na swój wiek zdecydowanie wyróżniający się wśród odznaczonych. Podczas uroczystej dekoracji, wyraźnie zaciekawiony tak młodym bohaterem, Piłsudski zapytał Jeziorowskiego, kim jest. „Jestem ochotnikiem i skautem” – odpowiedział Tadeusz Jeziorowski, najmłodszy w historii kawaler Krzyża Walecznych.

informacje i zapisy: Andrzej Kryński 22 860 70 23 / andrzej.krynski@ipn.gov.pl

 

Młodzież w wojnie polsko- bolszewickiej 1920 r.

Biorąc pod uwagę cały okres walk o niepodległość i granice w latach 1914–1920, udział młodzieży był statystycznie największy w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, w gorących miesiącach lipca i sierpnia 1920 r. Przyczyn tego fenomenu było wiele. Znaczna część niezliczonych odezw i apeli do społeczeństwa o „Ojczyźnie w potrzebie” kierowana była właśnie do młodzieży. Apelowały do niej kierownictwa szkół (nie zapominajmy, że były wówczas wakacje), autorytety, Kościół, a nade wszystko organizacje młodzieżowe na czele z harcerstwem.

informacje i zapisy: Marcin Łaszczyński 22 860 70 49 / marcin.laszczynski@ipn.gov.pl

Aktualności