logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Historyczne konteksty lektur szkolnych

Lektury szkolne nie zawsze są łatwe w odbiorze, często barierą w zrozumieniu i zinterpretowaniu ich treści jest nieznajomość kontekstu historycznego. Podczas proponowanych zajęć uczniowie zdobywają wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych z treścią lektury i wykorzystują ją w pracy nad tekstem literackim.

Tematyka zajęć zgodna jest z podstawą programową kształcenia ogólnego z języka polskiego i historii, a także z celami lekcji wychowawczych. Zajęcia trwają 90 minut i są adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Lekcje mogą odbyć się w szkole lub Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki (Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25).

tematyka zajęć:

  • Polskie skrzydła – A. Fiedler, Dywizjon 303.
  • Zbrodnia katyńska – Z. Herbert, „Guziki”.
  • „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo” – A. Kamiński, Kamienie na szaniec.
  • Rzeczywistość sowieckich łagrów – G. Herling-Grudziński, Inny świat
  • Obraz warszawskiego getta i powstania w getcie – H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
  • „O powszechności powstania” – M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego
  • „Trzeci pogrzeb Anody” – losy żołnierzy wyklętych.
  • „Trzynastego grudnia roku pamiętnego…” – poezja stanu wojennego Stać po właściwej stronie – poezja S. Barańczaka.


 


 

Edyta Gula, 22 860 70 47 / edyta.gula@ipn.gov.pl