logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstanie ’44

W związku z kolejną rocznicą powstania warszawskiego, zapraszamy nauczycieli i uczniów na warsztaty edukacyjne „Powstanie ’44”. Spotkania będą trwały 90 minut i w całości będą opierały się na metodach warsztatowych dostosowanych do możliwości odbiorców. Podczas wszystkich warsztatów będą wykorzystane fotografie z przygotowanej przez Oddział IPN wystawy „Dni powstania. Warszawa 1944”.

Szkoła podstawowa: „Na tropach powstańczej przesyłki”

Warsztaty dla uczniów klas IV–VI, w czasie których dzieci dowiedzą się m.in., jak wyglądało życie ich rówieśników w czasie powstania warszawskiego, a także spróbują roznieść pocztę w ogarniętej walkami Warszawie.

Szkoła podstawowa: „Tramwajem jadę na wojnę”

Warsztaty dla uczniów klas VII–VIII, w czasie których uczestnicy m.in. stworzą obraz powstańczej Warszawy na podstawie fotografii i kronik wojennych polskich oraz niemieckich, spróbują zinterpretować wiersze poetów powstańczych i ich współczesne aranżacje, a także wykonają inscenizację.

Szkoła ponadpodstawowa: „Zarażeni wolnością – Warszawa 1944”

Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w czasie których uczestnicy m.in. zapoznają się z polskimi i niemieckimi wojennymi kronikami filmowymi, na podstawie fotografii stworzą narrację o powstaniu warszawskim, a także wezmą udział w dramie.

 

Marcin Łaszczyński, 22 860 70 49 / marcin.laszczynski@ipn.gov.pl