logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty „Stan wojenny”

Szkoła podstawowa: „WRONIEC”
W czasie zajęć uczniom zostają przedstawione sytuacja Polski na początku lat 80. (kwestie
gospodarcze, powstanie „Solidarności”), geneza wprowadzenia stanu wojennego, a przede wszystkim
rzeczywistość po 13 grudnia 1981 r. Uczniowie poznają różne formy oporu i mają okazję sami
wykonać graffiti wyrażające sprzeciw wobec władzy komunistycznej.

Szkoły ponadpodstawowe: „Orła WRON-a nie pokona”
Warsztaty skupiają się na przedstawieniu form oporu stosowanych przez młodzież w czasie stanu
wojennego: od opornika do „gadały”, metod działania Grup Oporu „Solidarni”, Federacji Młodzieży
Walczącej i innych. Uczniowie poznają również sylwetki najmłodszych ofiar stanu wojennego.

informacje i zapisy: Marcin Łaszczyński 22 860 70 49 / marcin.laszczynski@ipn.gov.pl