logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IV ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie do 30 listopada 2021 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zaprasza do udziału w IV edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie do 30 listopada 2021 r.

 

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda w postaci wyjazdu edukacyjnego na Kresy.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Koordynator w  Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu:
Jerzy Rudnicki 71 326 97 62 / jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony