logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Quiz historyczny „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski” – 29–30 maja 2021 r.

W dniach 29–30 maja 2021 r. odbył się pierwszy w historii Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu quiz historyczny online. Bohaterem konkursu był gen. Tadeusz Rozwadowski.

  Składający się z 20 pytań quiz, przygotowany w aplikacji Kahoot!, miał w założeniu w formie zabawy przybliżyć i przypomnieć sylwetkę jednego z najwybitniejszych polskich wojskowych. Jego biografię potraktowano wieloaspektowo: prócz wiedzy na temat kariery w armii Austro-Węgier i Wojsku Polskim uczestnicy musieli wykazać podstawową orientację w dziedzinie dyplomatycznych, politycznych, naukowych i gospodarczych zaangażowań Rozwadowskiego. Pytania ilustrowane były materiałem ikonograficznym – przede wszystkim fotografiami z epoki – który wchodził w interakcję z rozważaną kwestią, pomagając niekiedy w odnalezieniu właściwej odpowiedzi.

W konkursie „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski” przyznano trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Wysłane pocztą zestawy nagród składały się z książek, gier planszowych i plakatów, ukazujących postaci historyczne.   

dr Piotr Ruciński.

 • Gen. Tadeusz Rozwadowski, 1920 r.; źródło: Wikimedia Commons
  Gen. Tadeusz Rozwadowski, 1920 r.; źródło: Wikimedia Commons
 • Fragment quizu „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski”; wykorzystano fotografię – od lewej: gen. Włodzimierz Zagórski, gen. Władysław Sikorski, gen. Tadeusz Rozwadowski, 1925 r.; źródło: Wikimedia Commons
  Fragment quizu „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski”; wykorzystano fotografię – od lewej: gen. Włodzimierz Zagórski, gen. Władysław Sikorski, gen. Tadeusz Rozwadowski, 1925 r.; źródło: Wikimedia Commons
 • Nagrody w quizie „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski”; fot. P. Ruciński
  Nagrody w quizie „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski”; fot. P. Ruciński
 • Nagrody w quizie „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski”; fot. P. Ruciński
  Nagrody w quizie „Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski”; fot. P. Ruciński

Opcje strony