logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Quiz historyczny „Powstanie/Bór” – 24–25 sierpnia 2021 r.

W dniach 24–25 sierpnia 2021 r. odbył się zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu quiz historyczny online, poświęcony biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i dziejom powstania warszawskiego. Konkurs został zorganizowany w związku z 55. rocznicą śmierci dowódcy Armii Krajowej.

 

Składający się z 35 pytań quiz, przygotowany w aplikacji Kahoot!, miał w założeniu w formie zabawy przybliżyć i przypomnieć sylwetkę jednej z najważniejszych polskich postaci XX wieku. Pytania dotyczyły różnorodnych aspektów życia „Bora” – jego młodości, udziału w wojnach, kariery sportowej, życia osobistego, losów emigracyjnych. Szczególny nacisk położono na działalność generała podczas II wojny światowej. Drugim segmentem tematycznym quizu było powstanie warszawskie – wydarzenie, z którym nierozdzielnie łączy się w historii nazwisko Komorowskiego. Sugestywną oprawę konkursu stanowiły fotografie z epoki. Pytania opracowali Michał Surowiec i Piotr Ruciński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu.

W konkursie „Powstanie/Bór” przyznano sześć nagród i sześć wyróżnień. Zestawy nagród składały się z książek, gier planszowych, kubków, opasek odblaskowych i numerów miesięcznika „Biuletyn IPN”.

dr Piotr Ruciński

 

Opcje strony