logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Quiz historyczny „Od dziś Niepodległa!” – 11 listopada 2021 r.

W dniu Narodowego Święta Niepodległości odbył się zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu i Delegaturę IPN w Opolu quiz historyczny online. Tematyka konkursu obejmowała kompleks zagadnień, związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Składający się z 21 pytań quiz, przygotowany w aplikacji Kahoot!, miał w założeniu w formie zabawy przybliżyć wydarzenia i postaci najistotniejsze dla restytucji państwa polskiego po I wojnie światowej. Sporo miejsca poświęcono w nim nurtom politycznym, znaczącym biografiom, rozwojowi organizacji i ugrupowań niepodległościowych, dziejom Legionów Polskich a także najważniejszym momentom okresu walk o granice II Rzeczypospolitej. Sugestywną oprawę konkursu stanowiły fotografie z epoki. Pytania opracował Andrzej Koziar z Delegatury IPN w Opolu.

W konkursie „Od dziś Niepodległa!” przyznano cztery nagrody i osiem wyróżnień. Zestawy nagród składały się z książek, gier planszowych, broszur i gadżetów IPN.

dr Piotr Ruciński

Opcje strony