logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bądźcie nadal apostołami Narodu! Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945

Po dziesięciu latach wolności Polski, dorobek Wasz iście jest bardzo wielki – to też wytrwale, równo i z umiarem, bądźcie nadal apostołkami Narodu, przygotowujcie glebę, a na przygotowaną rzucajcie ziarno siewne, zdrowe, z całem umiłowaniem pracy, pisała Maria Kleniewska do członkiń Stowarzyszenia Ziemianek, które z pełną świadomością i zaangażowaniem wprowadzały w życie założenia ziemiańskiego etosu, polegającego przede wszystkim na odpowiedzialności za społeczeństwo, szczególnie za jego część zamieszkałą na wsi.

 

W podobny sposób działali w członkowie Związku Ziemian, którzy poprzez pracę i edukację dążyli do podniesienia poziomu ogółu społeczeństwa. Dwór bowiem od zawsze był punktem odniesienia dla społeczności wiejskiej, która czerpała z tych wzorców nieustannie. Podnoszenie poziomu gospodarstw chłopskich, wychowanie patriotyczne, edukacja na poziomie szkół powszechnych, nauka zawodów, czy też nawet odwzorowanie trendów mody lub prowadzenia gospodarstwa domowego stały się tymi elementami kulturowymi, które odcisnęły na ówczesnym społeczeństwie wiejskim niepodważalną pieczęć. Celem ziemian był rozwój Narodu do życia w pokoju i dobrobycie.

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest konkurs adresowany do młodzieży szkół podstawowych (klasy VI – VIII) i młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z dwóch form – pisemnej, lub multimedialnej. Oceniana będzie kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi (źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Zwycięzcy konkursu przyjadą na miejsce wcześniej wskazane przez organizatorów na terenie działania Oddziału  IPN w Krakowie, na sesję naukowo-edukacyjną, połączoną z ogólnopolskim finałem konkursu, która planowana jest na wiosnę 2022 r.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

Kontakt:

koordynator ogólnopolski:

dr Marcin Chorązki - tel. 12 2117026

marcin.chorazki@ipn.gov.pl

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony