logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ziemianie i wieś. Sąsiedzi na rzecz sprawy narodowej 1918-1921 warsztaty on-line dla nauczycieli, Kraków, 12 stycznia 2022 r. godz. 17.00-18.30

W ramach projektu edukacyjnego Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945 zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach on-line poświęconym aktywności społecznej ziemiaństwa w pierwszej połowie XX wieku. Głównym celem będzie ukazanie inicjatyw środowiska ziemiańskiego zmierzających do aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz sprawy narodowej. Ich działalność prowadząca do podsycenia nastrojów patriotycznych wśród ludności chłopskiej, a także do podjęcia wspólnej odpowiedzialności za jej losy w najtrudniejszym momencie odbudowy na nowo wskrzeszonego państwa, jest przedmiotem badań naukowych dr. hab. Tomasza Kargola z Instytutu Historii UJ.

W trakcie warsztatów dr. hab. Tomasz Kargol przedstawi dwie formy aktywizacji społeczeństwa na rzecz rodzącej się Rzeczpospolitej. Pierwsza miała wymiar publicystyczny, zmierzający do wpływu na świadomość społeczną, tak ziemiaństwa, które miało ukierunkowywać nastroje społeczne w swoim sąsiedztwie, jak i na rzecz budzenia postaw patriotycznych wśród samych chłopów. Drugą formą było praktyczne działanie ziemiaństwa w lokalnych społecznościach na rzecz ojczyzny. W ramach „sprawy narodowej” można zawrzeć szeroko rozumiane zagadnienia polityczne, realizowane na pograniczu dwóch grup społecznych, ziemian i chłopów, m. in. inicjatywa wspólnej partii politycznej określanej mianem rolniczej, czy też wpływ na stosunek chłopów do wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 r., tworzącej się administracji polskiej, czy też przeciwdziałanie wpływom rewolucyjnym wśród robotników rolnych i chłopów. W dalszej kolejności będą analizowane postawy ziemiaństwa wobec zagrożenia bolszewickiego i próba aktywizacji mieszkańców wsi w obronie niepodległości. Całość będzie wzbogacona analizą i prezentacją wybranych źródeł historycznych, a także postaci, które w sposób szczególny wyróżniły się w tym okresie, próbując wpłynąć na nastroje społeczne w swoich lokalnych środowiskach.

Zapraszamy! Środa 12 stycznia, początek godz. 17.00.

Dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ, ur. 1975, historyk, adiunkt w Instytucie Historii UJ. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii społeczno-gospodarczej Galicji i dziejach ziemiaństwa w XIX i XX stuleciu. Najważniejsze publikacje to: Od kółek ziemian do Związku Ziemian w Krakowie. Ruch organizacyjny ziemiaństwa w zachodniej Galicji i Małopolsce 1906-1939, Kraków 2010, Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918, Kraków 2012, Rzymskokatolickie instytucje religijne w miastach Galicji. Przełom XVIII i XIX wieku, Kraków-Lwów 2020.

 

 

Chętnych prosimy o zgłoszenie się na adres mailowy ogólnopolskiego koordynatora projektu, dr. Marcina Chorązkiego (OBEN IPN w Krakowie) 12 stycznia do godziny 12.00: marcin.chorazki@ipn.gov.pl

 

Dane do transmisji:

 

Oddział IPN KŚZpNP w Krakowie is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Oddział IPN KŚZpNP w Krakowie's Zoom Meeting

Time: Jan 12, 2022 05:00 PM Warsaw

 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96474930086?pwd=WDFYME5La1FnYUxGRmN1SEQ0SHdiUT09

 

Meeting ID: 964 7493 0086

Passcode: 728823

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony