logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu ziemiańskiego w Szkole Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu – 11 maja 2022 r.

22 kwietnia 2022 r. nastąpiło zakończenie etapu wojewódzkiego zorganizowanego przez IPN Ogólnopolskiego Konkursu „Ziemianie jako sąsiedzi – kulturotwórcza rola dworów polskich w latach 1918-1945”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Na Dolnym Śląsku finalistką konkursu - w kategorii „Prace pisemne”  została Anna Powietrzyńska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu  (ul. Grochowa 36-38).  Praca nosząca tytuł: „ Zofia Kossak – Szczucka  - ziemianka, pisarka, człowiek” powstała pod merytoryczną opieką Pani Renaty Żabickiej – nauczającej w tejże szkole historii. 

Zorganizowane  11 maja br. spotkanie   miejscowego Koła Historycznego poświęcone było  podsumowaniu obecnej edycji  konkursu i poza możliwością szerszego zaprezentowania  jego  idei, celu  oraz przebiegu, a także zachęty uczniów do udziału w nim w przyszłości  –  pozwoliło bliżej zaprezentować pisemną pracę  Anny Powietrzyńskiej.  Zarówno  finalistka, jak i sprawująca nad nią opiekę nauczycielka  uhonorowane zostały  okolicznościowymi   wydawnictwami   i materiałami edukacyjnymi.  Dopełnieniem  zajęć było wygłoszenie przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza pracownika  Oddziału IPN we Wrocławiu referatu:  „Noblesse oblige”. Karolina Lanckorońska (1898 - 2002)  - stanowiącego tło do pogłębionej refleksji nad  rolą ziemiaństwa w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich poglądów oraz postaw społeczeństwa polskiego.

PS.

Ogólnopolski finał konkursu przeprowadzony 3 czerwca 2022 r. w Nowym Dworze w Goszycach, u Państwa Marty i Michała Smoczyńskich pozwolił czterem komisjom wyłonić laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych i rzeczowych. Laureatką i zdobywczynią pierwszego miejsca ex aequo wśród uczniów szkół podstawowych została autorka wspomnianej pisemnej pracy Anna Powietrzyńska.  

Gratulując laureatce odniesionego sukcesu, pragniemy również wyrazić podziękowanie Pani Renacie Żabickiej za przygotowanie uczennicy do udziału w konkursie.

 

dr Stanisław A. Bogaczewicz

 

Fot.: Piotr Masłyk

Opcje strony