logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kluby historyczne im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Bydgoszcz, Chojnice

Klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy działa od 2012 r. Do początku 2020 r. odbyło się już kilkadziesiąt spotkań. To przede wszystkim cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów zajmujących się różnorodnymi aspektami najnowszej historii Polski. Ponadto promocje nowości wydawniczych oraz pokazy filmów. Spotkania Klubu mają charakter otwarty.

Klub historyczny w Chojnicach działa od grudnia 2016 r. Do końca 2019 r. odbyło się kilkanaście spotkań. W odróżnieniu do klubu bydgoskiego, w Chojnicach wykłady zostały skierowane przede wszystkim do uczniów miejscowych szkół średnich, co związane było z konkretnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez lokalną społeczność.

Koordynator: dr Przemysław Wójtowicz (przemyslaw.wojtowicz@ipn.gov.pl)