logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Projekt edukacyjny „Śląska Policja, historia i teraźniejszość - warsztaty historyczno-edukacyjne".

25 marca 2022 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach inauguruje projekt edukacyjny prowadzony w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz przy współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna pt. „Śląska Policja, historia i teraźniejszość - warsztaty historyczno-edukacyjne". Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich klas mundurowych terenu województwa śląskiego. Obejmuje elementy ochrony praw człowieka, nawiązuje do przedwojennego etosu zawodu policjanta, historii polskich formacji policyjnych związanych z przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski oraz patriotyzmu śląskich policjantów II RP. W ramach warsztatów zaplanowano m.in. spotkania śląskich policjantów z młodzieżą, zwiedzanie Izby Pamięci w KWP w Katowicach przy udziale przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz spotkania z edukatorami Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Jednym z ważniejszych elementów tego projektu jest oddanie hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej przy Grobie Policjanta Polskiego upamiętniającego tragiczną historię polskich mundurowych w 1940 r.

Organizatorzy:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach
  • Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach

Warsztaty organizowane są na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji oraz w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach. Składają się ze zwiedzania Izby Pamięci przy Zarządzie Ogólnopolskim Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach, wizyty na Grobie Policjanta Polskiego – Miejscu Pamięci Narodowej, w którym złożone zostały szczątki nieznanego policjanta zamordowanego w ramach operacji katyńskiej w 1940 r. oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych przez edukatorów OBEN IPN.

Tematyka zajęć przewiduje następujące tematy:

  • historia powstań śląskich i geneza polskich formacji policyjnych na Górnym Śląsku
  • Policja Województwa Śląskiego 1922-1939
  • udział formacji policyjnych w kampanii wrześniowej 1939 r.
  • Zbrodnia Katyńska, ze szczególnym uwzględnieniem losów śląskich policjantów

Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2022 r.

Tworzenie grup projektowych organizuje Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Artykuły