logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konferencja prasowa na temat obchodów 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego

6 sierpnia 2020 r. o godz. 10.30 w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika w Katowicach (ul. Św. Jana 10, III piętro) odbyła się konferencja prasowa na temat obchodów 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego zorganizowanych przez katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

W konferencji wzięli udział: dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Joanna Ojdana – dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Jan Kwaśniewicz – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach, Aleksandra Korol-Chudy – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Podczas konferencji dr Andrzej Sznajder zaprezentował powstańczy dodatek prasowy „II Powstanie Śląskie 1920 roku” przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Polskapresse sp. z o.o., który ukaże się 10 sierpnia. Dodatek poświęcony jest wydarzeniom roku 1920 na Górnym Śląsku, a zwłaszcza zwycięskiemu II Powstaniu Śląskiemu. Na dodatek składa się dziesięć artykułów opisujących różne aspekty tych wydarzeń oraz przewodnik powstańczy i kalendarium. Autorami tekstów są pracownicy katowickiego oddziału IPN oraz badacze z innych ośrodków zajmujący się tematyką górnośląską. Dodatek jest bogato ilustrowany reprodukcjami zdjęć oraz artefaktów z epoki. Dodatek specjalny zostanie dołączony do tytułów prasowych wchodzących w skład grupy medialnej „Polska Press Grupa”: Dziennika Zachodniego, Głosu Wielkopolski, Gazety Wrocławskiej, Dziennika Polskiego, Dziennika Bałtyckiego, Dziennika Łódzkiego, Kuriera Lubelskiego, Polski Metropolii Warszawskiej, Echa Dnia, Gazety Lubuskiej, Gazety Pomorskiej, Nowej Trybuny Opolskiej, Nowości Dziennika Toruńskiego, Kuriera Porannego, Nowin, Głosu Dziennika Pomorza.

Aleksandra Korol-Chudy omówiła działania rocznicowe przygotowane przez Oddziałowe Biura Edukacji Narodowe IPN w Katowicach. Wygłosiła prelekcję na temat Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiat katowicki, który działał przy ul. św. Jana 10  w budynku, w którym obecnie mieści się siedziba Przystanku Historia IPN w Katowicach.

Dr Andrzej Sznajder zaprezentował przygotowaną przez Oddział miniaturową replikę sztandaru „Tobie Polsko". Kilkaset sztuk zostanie przekazanych do zainteresowanych instytucji, szkół oraz osobom prywatnym. W pakiecie przekażemy ponadto kopię zdjęcia ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, koloryzowanego przez Bogusława Nikonowicza – Niko Studio, które przedstawia manifestację trzeciomajową roku 1920 w Osieku. W centralnym punkcie fotografii znajduje się sztandar "Tobie Polsko", niesiony przez Alojzego Szulca. Podczas konferencji zaprezentowano też kopię oryginalnego sztandaru wypożyczoną dzięki uprzejmości Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Oryginał jest prezentowany w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Jan Kwaśniewicz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach omówił m.in. założenia i przebieg akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud” – ocalmy groby Powstańców Śląskich od zapomnienia!

Muzeum Śląska Opolskiego przygotowuje wystawę czasowę na temat powstań, której wernisaż odbędzie 14 października na Górze św. Anny, cykl wykładów oraz konferencję edukacyjno-naukową dla młodzieży (21 października). Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach w ostatnich dniach sierpnia przeprowadzi działania m.in. w ramach projektu „Tramwaj powstańczy do Niepodległej”.

 

 

 

Opcje strony