logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Plebiscyt na Górnym Śląsku i jego reperkusje.

Certyfikowane szkolenie adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, w szczególności historii i edukacji regionalnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych – maj 2021 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie przebiegu oraz rezultatów plebiscytu na Górnym Śląsku oraz zaproponowanie innowacyjnych form prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony na początku 2021 roku. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz materiały promocyjne związane z tematyką szkolenia. Ilość miejsc ograniczona (około 30 osób).

kontakt: Renata Skoczek, tel. 32/207 07 10 / renata.skoczek@ipn.gov.pl

Opcje strony