logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

SZCZECIN „Z Gryfem w tle”

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego 1945–1990. Tegoroczna edycja konkursu nosi tytuł „Stan wojenny w Szczecinie”.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości historii regionalnej w kontekście historii całego kraju, budowanie tożsamości lokalnej i narodowej oraz podkreślenie roli Szczecina i regionu w najnowszej dziejach Polski.

Zagadnienia konkursowe znajdują się w załączniku nr 1.

Termin zgłoszeń upływa  20 października 2021 r.

Konkurs przeprowadzony będzie jednocześnie we wszystkich szkołach 9 listopada 2021 r.

Finał odbędzie się 13 grudnia 2021 r. w formie stacjonarnej lub online. Informacja o formie przeprowadzenia etapu finałowego zostanie przekazana uczestnikom najpóźniej do 2 grudnia 2021 r.

koordynator: Jakub Wojewoda 91 312 94 13 / jakub.wojewoda@ipn.gov.pl