logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

SZCZECIN „Z Gryfem w tle”

 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego. Tegoroczna edycja konkursu nosi tytuł „Dziki zachód. Pierwsze lata polskiego Pomorza Zachodniego”.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Jego celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości historii regionalnej w kontekście historii całego kraju, budowanie tożsamości lokalnej i narodowej oraz podkreślenie roli Szczecina i regionu w najnowszej dziejach Polski.

Zagadnienia konkursowe znajdują się w załączniku nr 1.

Termin zgłoszeń upływa  30 listopada 2023 r.

Konkurs przeprowadzony będzie jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 18 grudnia 2023 r.

Finał odbędzie się 19 stycznia 2024 r. w formie stacjonarnej lub online. Informacja o formie przeprowadzenia etapu finałowego zostanie przekazana uczestnikom najpóźniej do 9 stycznia 2024 r.

koordynator: Jakub Wojewoda 91 312 94 13 / jakub.wojewoda@ipn.gov.pl