logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

CENTRALA Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie

Międzynarodowy konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” (edycja 2021/2022)

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w międzynarodowym jednoetapowym konkursie plastycznym.

 

Konkurs polega na wykonaniu komiksu w języku polskim przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917 do 1990.

Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8–10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu. Opiekunem pracy może być nauczyciel lub inna pełnoletnia osoba wspierająca merytorycznie jej przygotowanie.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • 11–13 lat
  • 14–16 lat
  • 17–20 lat

Pracę może wykonać indywidualnie lub w zespole liczącym do 3 osób. Należy do niej dołączyć wypełnione formularze (zgłoszenie i oświadczenie). Trzeba je wypełnić, wydrukować i nadesłać razem z pracą. Są konieczne do przyjęcia komiksu do oceny przez komisję konkursową.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 6 marca 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. J. Kurtyki 1
02-676 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”

Ogłoszenie wyników do 30 kwietnia 2022 r. Również informacja o wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora. Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela koordynator – Katarzyna Miśkiewicz (katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl).