logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” (IV edycja międzynarodowa 2023/2024)

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza uczniów szkół  podstawowych i ponadpodstawowych  do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu w języku polskim przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub fikcyjnego bohatera. W tegorocznej edycji, ze względu na przypadającą w 2024 roku 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, zakres historyczny pracy musi podejmować tematykę związaną z Polskimi Siłami Zbrojnymi ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Monte Cassino, okoliczności, w jakich do niej doszło i jej rezultatów oraz losów żołnierzy, którzy wzięli w niej udział. Tematykę tę można ująć szeroko np. poświęcić pracę bohaterowi lokalnemu, którego losy były między innymi powiązane w różny sposób z PSZ, ale, który też zapisał się poprzez działalność w swoim miejscu zamieszkania. Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8 - 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych jednostronnie w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, fotografia lub technika mieszana (z wyłączeniem prac wykonanych w programach graficznych). Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Komiksy będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • 12–13 lat
  • 14–16 lat
  • 17–18 lat

Pracę może wykonać indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Należy do niej dołączyć wypełnione formularze (zgłoszenie i oświadczenie). Trzeba je wypełnić, wydrukować i nadesłać razem z pracą z dopiskiem: „Komiks” na kopercie. Są konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Nie należy dołączać nośników ze zeskanowanym komiksem. Oceniane będą tylko dzieła w oryginale; skany, kopie lub prace wyglądające na nieoryginalne nie będą brane pod uwagę. Najlepsze prace zostaną nagrodzone materiałami plastycznymi dla artystów.

 

Prace konkursowe należy przesłać do Centrali IPN, nadając je na poczcie nie później niż do 30 listopada 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej 
Biuro Edukacji Narodowej 
ul. J.Kurtyki 1 
02-676 Warszawa

„Komiks”

 

Ogłoszenie wyników i informacja o wręczeniu nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela koordynator – pani Katarzyna Miśkiewicz (katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl).