logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Międzynarodowy konkurs "Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie"

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do międzynarodowego jednoetapowego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub  fikcyjnego bohatera.   

Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od 1917 r. do 1990 r. Praca ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8 -10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Komiks powinien posiadać metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

 

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularz znajdujący się pod podanym linkiem:

Formularz konkursu

Jest to zgłoszenie konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy go wydrukować i dołączać do pracy.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 12 marca 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Instytut Pamięci Narodowej 
Biuro Edukacji Narodowej 
ul. Postępu 18 
02-676 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie. VIII edycja” do 15  maj 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników na stronie www.ipn.gov.pl: do 30 maja2020 r.

Termin uroczystego rozdania nagród jest uzależniony od przebiegu tego roku szkolnego i zostanie podany w późniejszym terminie. Laureaci nie będą obciążeni żadnym podatkiem w związku z otrzymaniem nagród w konkursie.

Wszelkich wyjaśnień nt. konkursu udziela: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl