logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs radiowy „Stefan Rowecki” – 14 lutego 2022

W ramach przedsięwzięć przypominających o 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi wspólnie z Radiem Łódź zapraszają do udziału w konkursie przybliżającym sylwetkę gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

 

W poniedziałek 14 lutego cztery razy w ciągu dnia słuchacze będą mieli możliwość odpowiedzieć na antenie na pytania dotyczące twórcy i dowódcy Armii Krajowej i zdobywać upominki przygotowane przez Radio Łódź oraz Instytut Pamięci Narodowej, m.in. gry edukacyjne „Polskie Państwo Podziemne”, „First to Fight” i serię broszur „Łódzkie ślady II wojny światowej”.

W trakcie trwania konkursu przypominać będziemy na antenie podstawowe fakty i ciekawostki związane z postacią generała. Pomocna dla uczestników konkursu może być również wersja elektroniczna wystawy IPN „Stefan Rowecki »Grot«”, dostępna od 14 lutego 2022 r. w zakładce edukacyjnej IPN.

***

14 lutego 1942 r. premier i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski w rozkazie do gen. Roweckiego zniósł nazwę ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) dla armii podziemnej na terenie okupowanego kraju ustalając, że „wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią »Armię Krajową« podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy".

Było to wyrazem uznania zarówno dla konspiracji wojskowej w kraju, jak i dla kierującego nią gen. „Grota” – od tej pory już nie Komendanta, lecz Dowódcy najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej armii podziemnej w okupowanej przez Niemców Europie. W połowie 1943 r. Armia Krajowa liczyła – według różnych szacunków – od 200 do 380 tys. żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony